Kvalitet och miljö


Quist Formplast AB För oss är kvalitet och miljö någonting vi tar på allra största allvar varje dag. Att kunna erbjuda leverans med högsta möjliga kvalitet sätter krav på hela verksamheten, oavsett om det gäller formsprutning, montering eller verktygsframtagning för plastdetaljer. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra oss och det är ett viktigt faktum i alla olika led. Vårt kvalitetstänkande sitter i ryggmärgen, men styrs självklart även upp av en certifiering enligt ISO 9001.

Förutom att vi är certifierade enligt kvalitetsstandarden ISO 9001, håller vi på med att certifiera oss mot ISO 13485. Vårt kvalitetsarbete sätter fokus på förbättringsarbetet, vilket medverkar positivt till förbättrad effektivitet, hög leveranssäkerhet och minimalt med felkostnader. Vi strävar alltid efter att ge våra kunder god service och vi kan givetvis genomföra PPAP och annan mätning av utfallsprover enligt kundönskemål.